Haagse Hondjes

Start

Wie

Wat

Waar

Tarieven

Voorwaarden

In het kort

Contact

Links

Omdat u uw kostbare bezit natuurlijk niet zomaar aan de eerste de beste meegeeft komen wij altijd eerst vooraf, natuurlijk geheel vrijblijvend, met u en uw hond kennismaken.

In het geval dat het wederzijds klikt en u gebruik wenst te gaan maken van onze service vullen we met u een korte vragenlijst in die betrekking heeft op de specifieke eigenschappen van uw hond.

Verder leggen wij u uit hoe alles precies werkt en bespreken we met u op welke tijden en dagen uw hond door ons uitgelaten zal gaan worden. Daarna maken we ook een korte proefwandeling om uw hond nog beter aan ons te laten wennen en om te zien hoe uw hond zich buiten gedraagt.

Omdat wij onze diensten graag transparant en duidelijk aan u willen presenteren, vindt u hier een weergave van de belangrijkste punten uit onze algemene voorwaarden.


Aansprakelijkheid - Volgens de Nederlandse wet is het zo geregeld dat de eigenaar van een hond zelf aansprakelijk is en dit ook blijft ook als zijn hond onder toezicht staat van een ander. Natuurlijk zijn wij zelf in het bezit van een bedrijfs-verzekering maar dit neemt niet weg dat wij niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade die eventueel door uw hond veroorzaakt wordt. Wij adviseren u dan ook om even te controleren of uw hond bij uw eigen WA-verzekering is mee verzekerd.


Afzeggen - Natuurlijk kan het voorkomen dat u een met ons gemaakte afspraak wilt afzeggen. Als u dit minimaal een werkdag van te voren doet dan brengen wij u niets in rekening. En houdt u het recht om op een later tijdstip gebruik te maken van de door u vooruit betaalde diensten binnen de geldigheidsduur van uw wandelkaart.


Betalingen dienen altijd vooraf, contant of per bank te worden voldaan.


Toegang - U verplicht zich er voor te zorgen dat wij op de afgesproken dagen en tijden toegang hebben tot de plaats waar uw huisdier zich bevind. Indien uw hond of kat niet aanwezig is of dat wij geen toegang hebben tot deze plaats worden de kosten van de geplande wandeling of visite volledig in rekening gebracht.


Ziekte - In het geval wij uw huisdier thuis ziek aantreffen of dat er ondanks onze goede zorg er tijdens de wandeling een calamiteit voordoet machtigt u ons om op uw kosten een dierenarts te consulteren.


Onze volledige algemene voorwaarden zijn hier te downloaden (pdf), op aanvraag verkrijgbaar en zijn ook in te zien tijdens ons eerste kennismakings bezoek.

Het PDF-bestand kunt u lezen met Acrobat Reader. Deze kunt u downloaden bij Adobe. Haagse Hondjes is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.

Volgende pagina >

Alle rechten voorbehouden.